Pirkimo taisyklių ir sąlygų puslapis

Paskutinį kartą redaguota – 2018/11/09

  1. Bendrosios nuostatos

Pirkėjas yra bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka arba pareiškia norą pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir/ar paslaugas.

Pardavėjas yra UAB “Intertechnika”, įmonės kodas 304911975, PVM mokėtojo adresas Birutės g. 22-316, LT-91187 Klaipėda.

Pasiūlymas – tai Pardavėjo Pirkėjui raštiškai atsiųstas laiškas, faksas, elektroninis laiškas arba fiziškai įteiktas pasiūlymas su išdėstyta prekių/gaminių ir/ar paslaugų specifikacija, kaina, kuriame siūloma įsigyti Pardavėjo siųlomų prekių ir/ar paslaugų.

Šios Bendros pirkimo – pardavimo sąlygos (toliau – “BPS”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes iš pardavėjo. Visi pirkėjai, atliekantys pirkimo veiksmą pripažįsta, jog yra susipažinę ir sutinka su šiomis taisyklėmis.

Pirkėjo kreipimąsis į Pardavėją dėl prekių ir/ar paslaugų užsakymo reiškia, kad jis susipažino ir sutinka su BPS, kurios yra skelbiamos viešai Pardavėjo internetinėje svetainėje.

Visiems prekių ir/ar paslaugų pirkimo – pardavimo santykiams, atsirandantiems Pirkėjui perkant prekes ir/ar paslaugas iš Pardavėjo, taikomos šios BPS. Jeigu sudaroma atskira pirkimo – pardavimo sutartis ir/ar užsakymas, ir/ar kitas dokumentas, šios BPS galioja šalims ir taikomos tiek, kiek neprieštarauja atskirai raštu sudarytos sutarties ir/ar užsakymo sąlygoms.

  1. Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę išsirinkti prekes Pardavėjo internetinėje svetainėje bei pateikti užklausą arba kreiptis į Pardavėją nurodytu telefonu dėl prekių ypatybių, pirkimo, pristatymo bei paslaugų suteikimo sąlygų ir kitos informacijos. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes/paslaugas ir už jas atsiskaityti sutartą sumą. Pirkėjas naudodamasis Pardavėjo internetine svetaine sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

  1. Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias sąlygas, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pardavėjo internetinėje svetainėje atvaizduojamos prekės gali keistis savo išvaizda (spalva, užrašai ir pan.). Pardavėjas gali atsisakyti priimti užsakymą, parduoti prekes Pirkėjui, jei pastarasis nustatomas kaip nepatikimas klientas. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir/ar suteikti paslaugas sutartomis sąlygomis ir terminais.

  1. Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba Kurjerių tarnyba nustatytomis sąlygomis ir terminais. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar jo atstovas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu ar kurjerių tarnybos atstovu patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos važtaraštyje ir prekių nepriimti. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

  1. Daiktų grąžinimas

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

  1. Atsakomybė

Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų Pardavėjui, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, jo atliktus naudojantis Pardavėjo elektronine svetaine. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo internetinėje svetainėje esančias nuorodas.

  1. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.