1. Bendrosios nuostatos

Šios Tinklapio www.intertechnika.lt naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetiniu tinklapiu www.intertechnika.lt (toliau – Tinklapis) tvarką ir sąlygas. Tinklapis intertechnika.lt UAB „Intertechnika“ nuosavybė. Taisyklės skelbiamos viešai tinklapyje www.intertechnika.lt. Kiekvienas Tinklapio naudotojas (toliau – Klientas) sutinka su visomis šių Taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Klientas, nesutikdamas su šių Taisyklių nuostatomis arba jų nesuprasdamas, neturi teisės naudotis Tinklapiu. Jokia Tinklapyje skelbiama informacija negali būti kopijuojama ar platinama. UAB „Intertechnika“ pasilieka sau teisę šias taisykles be atskiro įspėjimo keisti bet kuriuo metu. UAB „Intertechnika“ neprivalo įspėti apie pasikeitusias taisykles. Pakeitimai įsigalioja iškart paskelbus juos www.intertechnika.lt tinklapyje.

2. Užklausos pateikimas

Visos kainos Tinklapyje pateiktos eurais be PVM. Klientas norėdamas įsigyti prekes ir/ar paslaugas ar gauti papildomos informacijos apie prekes ir/ar paslaugas turi skambinti tinklapyje www.intertechnika.lt nurodytu telefono numeriu arba pateikti elektroninę užklausą. Užklausa pildoma paspaudžiant ant norimų prekių taip suformuojant prekių krepšelį. Suformavus norimų prekių ir/ar paslaugų krepšelį pateikti užklausą užpildant formoje nurodytus laukelius: Vardas, Pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, žinutė. Gavusi užklausą UAB „Intertechnika“ susisiekia su Klientu nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.

3. Pirkimas

Klientui ir UAB „Intertechnika“ susitarus dėl prekių ir/ar paslaugų pirkimo iš UAB „Intertechnika“, tolimesni prekių ir/ar paslaugų pirkimo veiksmai vykdomi bendru Kliento ir UAB „Intertechnika“ susitarimu: rengiant detalų pasiūlymą, elektroniniu paštu susitariant dėl prekių ir/ar paslaugų užsakymo detalių, kainų, terminų, apmokėjimo ar kt., pasirašant sutartį ar kitaip.

4. Prekių pristatymas ir/ar paslaugų suteikimas bei apmokėjimas

Klientas ir UAB „Intertechnika“ aukščiau paminėtais būdais susitaria dėl prekių pristatymo ir/ar paslaugų suteikimo bei apmokėjimo. UAB „Intertechnika“ išrašo klientui PVM sąskaitą-faktūrą.

Smulkesnė informacija išdėstyta tinklapyje www.intertechnika.lt skiltyje „Bendrosios pirkimo-pardavimo taisyklės“.